Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian
Ura eta oinatz hidrikoa

Ura eta oinatz hidrikoa

Helburuak: Urak izaki bizidun guztientzat duen garrantzia ulertzea eta Lurreko ur-baliabideak mugatuak direla ikastea. Ur-baliabideen kontsumitzaile nagusiak ezagutzea. Nekazaritzan sortzen diren efektu negatiboak eta horiek ekiditeko irtenbideak ezagutzea. Urak bizitzan duen garrantzia ezagutzea eta ur-hornikuntzen eskasiaren ondorioak aurreikusten ikastea. Eguneroko…

Globalni trg s hrano in živili

Globalni trg s hrano in živili

Glavni cilji so, da učenci: spoznajo današnje transportne poti hrane in razmislijo, kateri dejavniki so transport hrane v 20. stoletju olajšali ter ali slednji na kakršen koli način vplivajo na okolje in na hranilno vrednost hrane, spoznajo izvor osnovnih sestavin…

Biotska raznovrstnost je naše življenje

Biotska raznovrstnost je naše življenje

Učenci: se seznanijo z (negativnimi) vplivi običajnega/intenzivnega kmetijstva na biotsko raznovrstnost in podnebje, se zavedajo pomena biotske raznovrstnosti globalno in lokalno, se spoznajo z raznolikimi primeri ureditve ekosistemov, ki so vir biotske raznovrstnosti. * Priloga 5c se nahaja v učni…

Semena upanja – raznovrstnost avtohtonih semen

Semena upanja – raznovrstnost avtohtonih semen

Glavni cilji učne enote so, da učenci: spoznajo, da je pestrost rastlinskih vrst (kulturnih in nekulturnih) ter posledično tudi semen, posledica prilagoditev rastlin na raznolike podnebne in talne razmere po vsem svetu, razumejo pojem biotska raznovrstnost z več vidikov, spoznajo…

Semena – osnovni pojmi in trgovina s semeni

Semena – osnovni pojmi in trgovina s semeni

Glavni cilji učne enote so, da učenci: spoznajo pomen semen s prehranskega, samooskrbnega in tržnega vidika, razumejo, da se podnebne in talne razmere po svetu razlikujejo, ter se zavedo, da so rastline (gojene in negojene) prilagojene na te različne razmere,…

Ne onesnažuj našega planeta

Ne onesnažuj našega planeta

Učenci: se zavedajo nevarnosti smeti za ekosistem, živali, ljudi in planet, spoznajo, da lahko vsakdo prevzame dejavno vlogo pri zmanjševanju problema smeti in tratenja virov.

Embalaža: zmanjšaj, recikliraj in ponovno uporabi!

Embalaža: zmanjšaj, recikliraj in ponovno uporabi!

Učenci: spoznajo namen embalaže in njen zgodovinski razvoj, predvsem z vidika uporabljenih materialov v preteklost in sedanjosti, spoznajo svetovne tokove odpadkov in problematiko le-teh z okoljskega, socialnega in etičnega vidika, se seznanijo z različnimi načini zmanjševanja količine odpadne embalaže (»reduce«).…

Okoljski odtis

Okoljski odtis

Učenci: povečajo svoje zavedanje o omejenosti virov na našem planetu. spoznajo, kako nastane naš okoljski odtis in kako je povezan z našimi vsakodnevnimi rutinami in življenjem, najdejo slabosti v sedanjem družbenem modelu, kjer porabljamo več kot potrebujemo, ter najdejo in…

Odpadna in zavržena hrana

Odpadna in zavržena hrana

Učenci: se seznanijo z globalno tematiko odpadne in zavržene hrane z okoljskega, ekonomskega, etičnega in socialnega vidika, razumejo, da se izgube in odpadki hrane pojavljajo v vseh členih prehranske verige od proizvodnje do potrošnje, poiščejo rešitve za zmanjševanje količine zavržene…

Saševa/Sašina pita

Saševa/Sašina pita

Učenci: spoznajo aplikacijo (računalniško igrico) Sašina pita, raziščejo koncepte kot so ekološko kmetijstvo, gensko spremenjeni organizmi, lokalna proizvodnja, skupine potrošnikov in pravična trgovina, spoznajo razlike med konvencionalnimi/ekološkimi izdelki in industrijskimi izdelki.