Biotska raznovrstnost je naše življenje

Učenci:

  • se seznanijo z (negativnimi) vplivi običajnega/intenzivnega kmetijstva na biotsko raznovrstnost in podnebje,
  • se zavedajo pomena biotske raznovrstnosti globalno in lokalno,
  • se spoznajo z raznolikimi primeri ureditve ekosistemov, ki so vir biotske raznovrstnosti.
Prenos učne enote

Prenos prilog*

Priloga 5c se nahaja v učni enoti Semena upanja – raznovrstnost avtohtonih semen