Embalaža: zmanjšaj, recikliraj in ponovno uporabi!

Učenci:

  • spoznajo namen embalaže in njen zgodovinski razvoj, predvsem z vidika uporabljenih materialov v preteklost in sedanjosti,
  • spoznajo svetovne tokove odpadkov in problematiko le-teh z okoljskega, socialnega in etičnega vidika,
  • se seznanijo z različnimi načini zmanjševanja količine odpadne embalaže (»reduce«).
Prenos učne enote Prenos prilog