Greda v obliki kostanjevega lista na PŠ Janče

Po delavnici o semenih smo na PŠ Janče v praktičnem delu izdelali še visoko gredo po načelih permakulture. Vsa potrebna dela (označitev terena in izbira oblike grede, odkopavanje travnega dela zemlje, kopanje zemlje v globino, priprava vej in vejic ter listja) smo si razdelili in jih izvedli po skupinicah ali v paru. Nekatera dela so bila lažja, druga malo težja, a uspelo nam je, ker smo se povezali vsi, ki delamo in živimo v janški hiši učenosti. Učenci, učiteljici, kuharica in  hišnik smo iz naravnih materialov, ki smo jih našli v okolici šole, ustvarili dvignjeno gredo v obliki kostanjevega lista, saj je naše območje zelo znano po kostanju in zato imamo v jesenskem času Kostanjeve nedelje.

slika6

Najbolj pomembno je, da so bili učenci spodbujeni h kritičnemu razmišljanju o pomenu in pravi izbiri semen, s čimer se pripomore k varstvu okolja, trajnostnemu razvoju, samooskrbi, ki jo na naši šoli zelo dobro izvajamo, saj pridelano sadje porabimo za potrebe šolske malice.

slika4

Z izvedenimi aktivnostmi smo pripomogli k pridobivanju vrednot, kot so skrb za okolje in trajnostni razvoj, spoštovanje življenja in okolice, predanost socialni pravičnosti in enakopravnosti ter doprinesli k prepričanju, da lahko naredimo spremembe najprej v svojem okolju in nato jih lahko prenašamo v druga okolja.

Učiteljica Marjanca Marn