Jaz kot trajnostni turist

Trajnostni turizem zadovoljuje potrebe turistov in destinacij gostiteljic ter varuje in izboljšuje priložnosti prihodnjega razvoja. Zaradi tega je postal prioritetna razvojna usmeritev evropskega turizma. Učenci OŠ Domžale so na to temo v okviru delavnic državljanskega novinarstva napisali članek.

 

Jaz kot trajnostni turist

Slovenci in Slovenke zelo radi potujemo po svetu. Vendar se tudi vedno bolj zavedamo našega vpliva na okolje. Z našimi dejanji lahko veliko pripomoremo kot turist za okolje.

Besedo turizem večino ljudi razume kot potovanje zaradi razvedrila. Turizem je aktivnost oseb, ki potujejo in bivajo v krajih zunaj svojega stalnega bivališča, neprekinjeno do največ enega leta, zaradi razvedrila ali poslovnih zadev. Razvija se tam kjer je dobro razvita gospodarska dejavnost in dobri pogoji za preživetje. Potujemo lahko individualno, s turistično agencijo oz. službeno.

Potovanje pa ima tudi negativne učinke na okolje, kot so izpušni plini pri prevozu, nespoštovanje lokalnosti in kupovanje spominkov iz ogroženih rastlin in živali.

KAJ SPLOH JE TRAJNOSTNI TURIZEM?                                                        Trajnostni turizem je vrsta turizma, pri kateri se čim bolj trudimo ohranjati naravo in ga ohraniti takšnega za prihodnje generacije.

KAKO PRIPOMOREMO K TRAJNOSTNEMU TURIZMU?                              Trajnostni turizem lahko ohranimo tudi sami, s tem da spoštujemo lokalno hrano. Na primer, če smo na počitnicah ob morju jemo morsko hrano. Spoštujemo tudi lokalno kulturo ter način življenja. Na primer, če smo na počitnicah v Afriki ne gremo v najboljši hotel, kjer smo ves dan na bazenu ali notri, ampak gremo nekam, kjer lahko vidimo in doživimo tamkajšnji način življenja. To pa nam bo tudi odlična izkušnja. Prav tako ne kupujemo spominkov, ki so narejeni na drugem koncu sveta, ampak kupimo to kar prihaja iz lokalnega okolja. Kljub temu pa ne smemo izbrati izdelka, ki je kakorkoli škodoval določenemu živemu bitju ali oškodovali narave. Spoštovati moramo tudi tamkajšnja pravila. Na primer če turisti pridejo v triglavski narodni park, ne smejo trgati rož, kuriti ognja,…pripomoremo pa lahko že s tem, da se vozimo z javnim prevozom. Tako delujemo lokalno in posledično tudi globalno, ker pripomoremo k celemu svetu.