Mednarodni seminar o globalnem izobraževanju za učitelje v Avstriji

Na Dunaju (Avstrija) je 18. in 19. septembra potekal seminar o globalnem izobraževanju za učitelje, ki so sodelovali v projektu EAThink2015. Seminarja smo se iz Slovenije udeležile 4 predstavnice (Lidija Turk iz ITR in tri učiteljice – Maja Fabjan, Helena Črne Hladnik in Tamara Urbančič).

Seminarja so se poleg nas, udeležili tudi predstavniki iz 13-ih držav, ki sodelujejo v projektu: Avstrija, Francija, Španija, Malta, Ciper, Italija, Burkina Faso, Senegal, Portugalska, Madžarska, Hrvaška, Poljska in Romunija.

Seminar smo začeli z verigo, ki smo jo sestavili po abecednem redu imen in se na kratko predstavili.

Najprej smo prisluhnil predavanju dr. Melanie Pichler (Alpen Adria University) z naslovom Hrana v globalnem svetu. Predavanje je začela s prehranskimi režimi, s čimer je mišljena specifična struktura proizvodnje in porabe hrane v svetovnem merilu.

Nato je sledila okrogla miza s tematiko o nujnosti globalnega izobraževanja v današnjem izobraževalnem sistemu. Cilj globalno državljanskega izobraževanja (global citizenship education) je omogočiti učencem, da se soočijo z odgovornostjo, ki jo imajo kot državljani v globalni družbi in da lahko razvijajo kritično mišljenje, ki ga potrebujejo kot državljani. Učitelji so izrazili razne pomisleke kako vključiti GU v šolski kurikulum. Globalizacija spreminja svet in jo je nujno potrebno poučevati v šolah z vsemi posledicami, ki jih nosi. Ta tema je vedno bolj pomembna.

V drugem delu seminarja pa so potekale delavnice na različne teme. Udeležile smo se štirih delavnic, in sicer: Kako vzpostaviti trajnostne prehranske sisteme v šolah, Nutella – primer mednarodne strategije za oskrbo svetovnih potrošnikov, Palmovo olje – prekletstvo ali blagoslov in Delavnica o migracijah, ki so povezani s podnebnimi spremembami.

Drugi dan pa so bile na vrsti ekskurzije na različne teme (ogledi dobrih praks). Obiskale smo: zadrugo Allmunde, avanturistični otroški vrt/mestno kmetijo v Schönbrunn-u in skupnostni vrt.

V popoldanskem delu so sledile predstavitve ogledov dobrih praks ter predstavitve dela na šolah v posameznih državah.

Izmenjali smo izkušnje s kolegi iz drugih držav ter spoznali in videli nove stvari, da jih bomo lahko uporabljali tudi v svojem okolju.