Odpadna in zavržena hrana

Učenci:

  • se seznanijo z globalno tematiko odpadne in zavržene hrane z okoljskega, ekonomskega, etičnega in socialnega vidika,
  • razumejo, da se izgube in odpadki hrane pojavljajo v vseh členih prehranske verige od proizvodnje do potrošnje,
  • poiščejo rešitve za zmanjševanje količine zavržene hrane v šolah (šolska jedilnica) ter gospodinjstvih.

 

Prenos učne enote Prenos prilog