Okoljski odtis

Učenci:

  • povečajo svoje zavedanje o omejenosti virov na našem planetu.
  • spoznajo, kako nastane naš okoljski odtis in kako je povezan z našimi vsakodnevnimi rutinami in življenjem,
  • najdejo slabosti v sedanjem družbenem modelu, kjer porabljamo več kot potrebujemo, ter najdejo in izvajajo majhne rešitve, ki pomagajo zmanjševati okoljski odtis.
Prenos učne enote Prenos prilog