»Povzdignite svoj glas, globalni državljani!«

»POVZDIGNITE SVOJ GLAS, GLOBALNI DRŽAVLJANI!« je bil naziv mednarodnega posveta, ki je potekal od 8. do 10. novembra 2017 v Milanu (Italija). Na seminarju, ki je bil del projekta EAThink2015, so potekale okrogle mize, spremljajoča predavanja, delavnice, strokovna srečanja s primeri dobre prakse in delovne skupine za analizo potreb ter smernic za razvoj globalnega učenja. Projekt EAThink2015 v Sloveniji izvaja Inštitut za trajnostni razvoj.

Na seminarju je sodelovalo 45 udeležencev z različnih področij iz 13 držav (Avstrija, Burkina Faso, Ciper, Francija, Madžarska, Italija, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Hrvaška); predstavniki ministrstev in javnih zavodov, zadolženih za izobraževanje in za zunanje zadeve, predstavniki razvojnih agencij, mednarodnih mrež na področju globalnega izobraževanja, univerz, nacionalnih izobraževalnih ustanov, lokalnih oblasti, organizacij civilnih družb in njihovih mrež, fundacij, start-up-ov in socialnih podjetij ter šol.

Sodelujoči so se vključevali tako v analizo trenutnega stanja globalnega učenja kot tudi v razpravo o izzivih in potrebnih korakih za strateški razvoj globalnega učenja kot ključnega pomena za doseganje Globalnega cilja 4.7.

Zanimivo razpravo na osrednji okrogli mizi pa je odlično povzel dežurni ilustrator, ki je sproti grafično povzemal poudarke (slika).

Slovenijo sta zastopali predstavnica Zavoda za šolstvo dr. Natalija Komljanc in nacionalna koordinatorka projekta v Sloveniji dr. Anamarija Slabe, ki sta opisali razmere na področju globalnega učenja pri nas in delili svoje primere dobre prakse. Na inštitutu za trajnostni razvoj so v projekt vključili prek 100 šol iz svoje nacionalne mreže šolskih ekovrtov. Povezava le-teh z globalnim učenjem se je izkazala za odlično, saj se cilji in metode učenja zelo dobro dopolnjujejo, in so navdih tudi za druge države.