Prehranjevanje

Učenci:

  • spoznajo, da se prehranjevalne navade, poglavitne sestavine obrokov itd., razlikujejo skozi čas.
  • se seznanijo z različnimi vzroki takih sprememb.
  • spoznajo, da obstajajo različne oblike lakote (vidna lakota in t.i. skrita lakota) in skušajo poiskati rešitve za zmanjševanje le-teh.
Prenos učne enote

 

Leave a Reply