Saševa/Sašina pita

Učenci:

  • spoznajo aplikacijo (računalniško igrico) Sašina pita,
  • raziščejo koncepte kot so ekološko kmetijstvo, gensko spremenjeni organizmi, lokalna proizvodnja, skupine potrošnikov in pravična trgovina,
  • spoznajo razlike med konvencionalnimi/ekološkimi izdelki in industrijskimi izdelki.
Prenos učne enote Prenos prilog