Semena – osnovni pojmi in trgovina s semeni

Glavni cilji učne enote so, da učenci:

  • spoznajo pomen semen s prehranskega, samooskrbnega in tržnega vidika,
  • razumejo, da se podnebne in talne razmere po svetu razlikujejo, ter se zavedo, da so rastline (gojene in negojene) prilagojene na te različne razmere,
  • znajo razlikovati med ekološkimi, avtohtonimi, tretiranimi, hibridnimi in gensko
    spremenjenimi (GS) semeni,
  • se zavedo vloge velikih podjetij (multinacionalk) pri pridelavi semen in spoznajo posledice odvisnosti kmetov od vsakoletnega nakupa semen; posledično spoznajo problem svetovne trgovine s semeni.

 

prenos učne enote prenos prilog