Semena upanja – raznovrstnost avtohtonih semen

Glavni cilji učne enote so, da učenci:

  • spoznajo, da je pestrost rastlinskih vrst (kulturnih in nekulturnih) ter posledično tudi semen, posledica prilagoditev rastlin na raznolike podnebne in talne razmere po vsem svetu,
  • razumejo pojem biotska raznovrstnost z več vidikov,
  • spoznajo teoretično osnovo postopka pridelovanja in dodelave semen.

 

prenos učne enote prenos prilog