“Skupaj smo prišli do različnih rešitev!”

Dijakom živilske smeri iz Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana se je delavnica Globalnega učenja na temo Odpadna in zavržena hrana, ki je potekala v sredini meseca maja, močno dopadla! Na delavnici pa so pridobili tudi veliko novih znanj:

V svetovnem merilu letno zavržemo za več milijonov evrov povsem uporabne hrane. Zato smo se dijaki 3. letnika na Živilski šoli udeležili delavnice Odpadna in zavržena hrana. Skupaj smo prihajali do različnih rešitev, kako bi spremenili odnos do zavržene hrane in zmanjševanja razlike v dostopnosti hrane.

Naj na novo pridobljeno znanje nadobudno širijo naprej!