Šolski ekovrt na Biotehniškem izobraževalnem centru

V okviru projekta Šolski ekovrtovi obstaja na naši šoli ekovrt že od leta 2013.

Začetek je predstavljala gomila, na katero so dijaki nasuli zemljo in ilovico iz okolice šole, ogradili pa so jo s kamni, prinesenimi iz Save.

Na travniku okrog vrta je od leta 2009 naprej posajenih nekaj dreves: kutina, jablana in češnja. Okoli dreves so dijaki posadili še stročnice in česen, tako da postaja zemlja bogatejša z različnimi minerali.

Na vrtu so posajene trajnice, predvsem različna zelišča: meta, timijan, šetraj itd. pa tudi bazilika, rabarbara, ameriški slamnik in druge rastline, vse so označene z napisi iz keramičnih ploščic.

20160426_104750

Ob vrtu je narejen kompostnik, v katerem so zbrani odpadki iz vrta in travnika. Postavljen je tudi žuželčnik, v katerem so našle svoje domovanje različne žuželk.

V šolskem letu 2016/17 je bil v okviru projekta EATthink in Inštituta za trajnostni pridobljen certifikat Šolski ekovrt, nekoliko denarnih sredstev pa je omogočilo nabavo lopatke, grabljice, rogovile in škarij za obdelavo vrta. Strokovni učitelji so usposobili nekaj predstavnikov dijakov šole, ki predstavljajo projekt šolskih vrtov dijakom po razredu.

V jesenskem času je bila za dijake in mentorje okoliških osnovnih šol v organizaciji Inštituta za trajnostni razvoj ob vodstvu gospe Alenke Henigman, ki je svetovala tudi ureditev šolskega kompostnega kupa, pripravljena delavnica Šolski ekovrtovi. Udeleženci so si ogledali  šolski vrt, pohvalili zastirko in »naravne sončne kolektorje«–kamne.

Na vrtu dijaki opravljajo tudi praktični pouk. Dijaki smeri naravovarstveni tehnik sejejo semena, sadijo rastline in rahljajo zemljo, analizirajo prst, spremljajo vrtne škodljivce, izdelali so tudi kompostnik in žuželčnik.

sam_5653

Dijaki smeri živilsko prehranski tehnik, slaščičar in pek nabirajo in sušijo zelišča, pripravljajo sirupe, marmelade, namaze, pecivo in različne vrste kruha.

Spomladi je načrtovana razširitev vrta z zasaditvijo različnih grmovnic, katerih plodove bomo lahko uporabili za pripravo sokov in marmelade.

Trenutno poteka med dijaki, učitelji in okoliškimi prebivalci zbiranje avtohtonih semen, ki bodo razstavljena ob dnevu odprtih vrat.

Mentorji in dijaki šolskega ekovrta.