Tla – najpomembnejše “orodje” v kmetijstvu

V tej učni enoti učenci spoznajo:

  • pomembnost tal in rodovitne prsti za pridelavo hrane, še posebej ekološko pridelane v lokalnem in globalnem kontekstu,
  • pomembnost ohranjanja rodovitnih tal drugod po svetu, še posebej na sušnih območjih sveta (proces dezertifikacije), npr. v Sahelu in
  • da so rodovitna tla omejen, a zelo dragocen naravni vir.

 

prenos učne enote prenos prilog