Tudi rastline se morajo nahraniti!

Glavni cilji te učne enote so, da učenci:

  • spoznajo obstoje načine gnojenja, trajnostne in netrajnostne načine ter prepoznajo težave, ki jih prinaša gnojenje z umetnimi gnojili,
  • spoznajo osnovne razlike med ekološkim in konvencionalnim kmetovanjem,
  • znajo razložiti vzroke in posledice evtrofikacije,
  • pridobljeno znanje uporabijo na šolskem ekovrtu in po načrtu izdelajo lesen kompostnik.

 

prenos učne enote prenos prilog