Učencem želimo zagotoviti neposreden stik z naravo

OŠ Tabor Logatec se je prijavila na dejavnost Šolski ekovrt projekta EAThink2015, ki deluje pod okriljem Inštituta za trajnostni razvoj, z namenom vzpostavitve in negovanja šolskega ekovrta po načelih permakulture.

Močna želja in pomen samooskrbe je naše vodilo, da slednje vpeljemo v življenje šole in širše skupnosti. Ena od prednostnih nalog šole je učencem omogočiti neposredni stik z naravo; izkustveno  učenje  v neposrednem naravnem okolju, ker verjamemo, da so izkušnje, ki jih omogočimo učencem, osnova za pridobitev znanja s področja trajnosti. S projektom postavljamo temelje za učilnico v naravi in spodbujamo željo po ekološkem vrtnarjenju, po druženju, interakciji ter etičnem odnosu do narave in sočloveka. Slednje bomo predstavili v sklopu skupnih aktivnosti podaljšanega bivanja v mesecu maju preko plakatov, šolske spletne strani in lokalnih medijev.

Zelišča za kremo

Zavedamo se in prepričani smo, da je potrebno pri učencih  razvijati odnos do narave, da bodo čutili in razumeli pomembnost narave, varstva okolja in medsebojnega sodelovanja.

Naši učenci med delom

CILJI ZA LETO 2017:

  • povečanje obsega šolskega vrta (zasaditev trajnic, zelišč in dišavnic),
  • oprema rastlin s tablami,
  • izdelava interaktivne table (Tudi rastline imajo sedežni red!),
  • dokumentiranje projekta (ankete, slikovni in video materiali….)

Hotel za žuželke

Ker se zavedamo, da imajo čebelarski krožki pomembno vlogo pri osveščanju otrok o pomenu čebel v naravnem ravnovesju ter razvijanju čebelarskega znanja, spretnosti in vrednot, je v letošnjem šolskem letu pričel z delom Čebelarski krožek. V sklopu krožka smo v mesecu marcu postavili hotel za žuželke, saj se zavedamo, da imajo žuželke zaradi poseganja ljudi v naravo vse manj varnih zavetij.

 

Mentorica šolskega ekovrta Antonija B.