Voda

Glavni cilji učne enote so, da učenci:

  • razumejo, kakšen je pomen vode za vsa živa bitja in spoznajo, da so vodni viri na Zemlji omejeni,
  • razumejo, kdo so poglavitni porabniki vodnih virov, seznanijo se s številnimi negativnimi posledicami kmetijstva za vodne vire ter z možnimi rešitvami,
  • spoznajo se z »vodnim odtisom« nekaterih splošno uporabljanih pridelkov in živil ter s pojmom »virtualna voda«.

 

prenos učne enote prenos prilog