Zbiranje deževnice na PŠ Šentrupert

Na PŠ Šentrupert že četrto leto vzdržujemo zeliščni in medoviti vrt. V šolskem letu 2015/16 smo postali člani Mreže šolskih ekovrtov in s pomočjo zunanjih sodelavcev ob zeliščni in medoviti vrt postavili še kompostnik in ekovrt, katerega pridelke že koristimo pri pripravi šolskih obrokov.

V šolskem letu 2016/17 smo s sodelovanjem v dejavnostih projekta EAThink2015 – »Jej lokalno, misli globalno!« naše dosedanje delo obogatili  z novimi vsebinami in nadgradili naš obstoječi ekovrt. Ker imamo ob ekovrtu, zeliščnem in medovitem vrtu tudi čebelnjak, se je porodila ideja, da bi z nakupom in montažo žlebov na čebelnjak zbirali deževnico in jo uporabili za zalivanje naših rastlin.

slika1_

Aktivnosti smo povezali z globalnim učenjem in jih izvajali v okviru pouka, dnevih dejavnosti in interesnih dejavnostih. Aktivnosti so bile izvedene z učenci od drugega do petega razreda. Usmeritev projekta k urejanju trajnostne rabe vode je na široko odprla vrata mnogim dejavnostim. Učenci so proučevali pomen vode za naše življenje. V šoli in doma so ugotavljali in zapisovali koliko vode porabijo čez dan. Ob slikovnem in filmskem gradivu so ugotavljali in primerjali uporabo vode pri nas in v deželah po svetu.

Poskušali so se vživeti v življenje ljudi v deželah v razvoju in uvideti povezavo med našim in njihovim življenjem in o naši globalni soodvisnosti in odgovornosti – skrbi za okolje. Iskali so ideje, kako bi lahko z vodo varčevali, v šoli, doma, na vrtu. Izdelali so plakat v katerem so strnili ugotovitve.

slika5_

Največ časa smo namenili razvijanju ideje o zbiranju deževnice na našem ekovrtu. Narisali smo načrt nadgradnje ekovrta. Lotili smo se praktičnega dela in iz deščic izdelali čebelnjak ter nanj pod primernim kotom namestili streho z robom, ki je deloval kot žleb. Ko je deževalo, so učenci merili in primerjali količino padavin v dveh enakih posodah, ena je stala prosto na dežju, druga pa pod streho malega čebelnjaka in zbirala vodo iz celotne površine strehe. Ugotovili so, da bi z namestitvijo žlebov na čebelnjak  zbrali veliko vode, ki bi jo koristno porabili na vrtu.

slika3_

Našo idejo je podprl ravnatelj šole in nam omogočil nakup zbiralnika, ki že stoji ob čebelnjaku. Ko smo idejo predstavili našemu čebelarskemu mentorju, predsedniku ČD Laško, je bil navdušen in takoj stopil v kontakt z izvajalci – krovci. Meritve so opravljene, delo je v teku in v prihodnjih dneh pričakujemo montažo žlebov.

Učenci so ob dejavnostih uživali in marsikaj pridobili. Navdušeni so bili nad praktičnim delom in ganjeni ob spoznanju, v kako ugodnih pogojih živimo v primerjavi z nekaterimi drugimi ljudmi po svetu. Zato smo sklenili, da bomo odgovorno ravnali z viri, ki nam jih nudi narava. Vsi skupaj komaj čakamo, da napolnimo zbiralnik z deževnico pridobljeno s strehe čebelnjaka in tako z ureditvijo trajnostne rabe vode v vrtu sprejmemo delček odgovornosti za soustvarjanje boljšega sveta, v katerem imamo vsi priložnost živeti dostojno življenje v skladu z našimi potrebami. (Mentorica PŠ Šentrupert)

slika4_