Zelo uporabni napotki učencev in dijakov Vzgojnega zavoda Planina!

Poučno pa je bilo tudi na Vzgojnem zavodu Planina! Učenci so ob koncu delavnice na temo Odpadne in zavržene hrane navedli in zapisali načine, kako bodo v prihodnje poskušali zmanjšati količino zavržene hrane:

  • kupovali bodo le toliko hrane, kolikor je potrebujejo oz. je lahko pojedo,
  • bolj bodo pozorni na to, da se hrana ne pokvari ali ji preteče rok uporabnosti,
  • na krožnik si bodo naložili le toliko hrane, kot jo bodo dejansko lahko pojedli,
  • če jim hrana kljub temu ostane, jo bodo ponudili drugim,
  • kupovali bodo lokalno in ekološko pridelane izdelke,
  • ko bodo imeli to možnost, bodo čim več hrane poskušali pridelati sami.

Naj se teh zelo uporabnih napotkov poslužujemo vsi!