Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian

environmental education

Semena – osnovni pojmi in trgovina s semeni

Semena – osnovni pojmi in trgovina s semeni

Glavni cilji učne enote so, da učenci: spoznajo pomen semen s prehranskega, samooskrbnega in tržnega vidika, razumejo, da se podnebne in talne razmere po svetu razlikujejo, ter se zavedo, da so rastline (gojene in negojene) prilagojene na te različne razmere,…

Embalaža: zmanjšaj, recikliraj in ponovno uporabi!

Embalaža: zmanjšaj, recikliraj in ponovno uporabi!

Učenci: spoznajo namen embalaže in njen zgodovinski razvoj, predvsem z vidika uporabljenih materialov v preteklost in sedanjosti, spoznajo svetovne tokove odpadkov in problematiko le-teh z okoljskega, socialnega in etičnega vidika, se seznanijo z različnimi načini zmanjševanja količine odpadne embalaže (»reduce«).…

Okoljski odtis

Okoljski odtis

Učenci: povečajo svoje zavedanje o omejenosti virov na našem planetu. spoznajo, kako nastane naš okoljski odtis in kako je povezan z našimi vsakodnevnimi rutinami in življenjem, najdejo slabosti v sedanjem družbenem modelu, kjer porabljamo več kot potrebujemo, ter najdejo in…

Tudi rastline se morajo nahraniti!

Tudi rastline se morajo nahraniti!

Glavni cilji te učne enote so, da učenci: spoznajo obstoje načine gnojenja, trajnostne in netrajnostne načine ter prepoznajo težave, ki jih prinaša gnojenje z umetnimi gnojili, spoznajo osnovne razlike med ekološkim in konvencionalnim kmetovanjem, znajo razložiti vzroke in posledice evtrofikacije,…