food traditions

Prehranjevanje

Prehranjevanje

Učenci: spoznajo, da se prehranjevalne navade, poglavitne sestavine obrokov itd., razlikujejo skozi čas. se seznanijo z različnimi vzroki takih sprememb. spoznajo, da obstajajo različne oblike lakote (vidna lakota in t.i. skrita lakota) in skušajo poiskati rešitve za zmanjševanje le-teh.