Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian

right to food

Semena – osnovni pojmi in trgovina s semeni

Semena – osnovni pojmi in trgovina s semeni

Glavni cilji učne enote so, da učenci: spoznajo pomen semen s prehranskega, samooskrbnega in tržnega vidika, razumejo, da se podnebne in talne razmere po svetu razlikujejo, ter se zavedo, da so rastline (gojene in negojene) prilagojene na te različne razmere,…

Prehranjevanje

Prehranjevanje

Učenci: spoznajo, da se prehranjevalne navade, poglavitne sestavine obrokov itd., razlikujejo skozi čas, se seznanijo z različnimi vzroki takih sprememb, spoznajo, da obstajajo različne oblike lakote (vidna lakota in t.i. skrita lakota) in skušajo poiskati rešitve za zmanjševanje le-teh.

Prehranjevanje

Prehranjevanje

Učenci: spoznajo, da se prehranjevalne navade, poglavitne sestavine obrokov itd., razlikujejo skozi čas. se seznanijo z različnimi vzroki takih sprememb. spoznajo, da obstajajo različne oblike lakote (vidna lakota in t.i. skrita lakota) in skušajo poiskati rešitve za zmanjševanje le-teh.