Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian

water

Voda

Voda

Glavni cilji učne enote so, da učenci: razumejo, kakšen je pomen vode za vsa živa bitja in spoznajo, da so vodni viri na Zemlji omejeni, razumejo, kdo so poglavitni porabniki vodnih virov, seznanijo se s številnimi negativnimi posledicami kmetijstva za…

Tudi rastline se morajo nahraniti!

Tudi rastline se morajo nahraniti!

Glavni cilji te učne enote so, da učenci: spoznajo obstoje načine gnojenja, trajnostne in netrajnostne načine ter prepoznajo težave, ki jih prinaša gnojenje z umetnimi gnojili, spoznajo osnovne razlike med ekološkim in konvencionalnim kmetovanjem, znajo razložiti vzroke in posledice evtrofikacije,…

Cloud Food Exhibition

Cloud Food Exhibition

Cloud Food Exhibition is an educational Exhibition that presents the food and shows some of its most significant and surprising interactions and transformations. A cloud of words, objects and abstractions that tell it from different points of view, to stimulate…